Home Bots in Society Onderzoek: meer AI, data-analyse, chatbots en video in lesmethoden

Onderzoek: meer AI, data-analyse, chatbots en video in lesmethoden

by Pieter Werner

Vrijwel alle onderwijs- en onderzoeksinstellingen hebben hun lesmethode en -inhoud flink aangepast sinds de uitbraak van de coronapandemie. Het onderzoek ‘ How COVID-19 is reshaping campus technology’ toont aan dat het aantal digitale toepassingen binnen een korte tijd enorm is gegroeid. Hoewel een opmerkelijk hoog percentage van de respondenten denkt dat deze veranderingen permanent zijn, zegt slechts de helft van hen klaar te zijn voor deze digitale transformatie. Dit blijkt uit onderzoek door Uit onderzoek door Rackspace Technology.

De maatregelen die getroffen werden sinds de uitbraak van de coronapandemie hebben de digitale transformatie bij vrijwel alle onderwijsinstellingen in een stroomversnelling gebracht. Bijna de helft (45%) van de respondenten zegt bijvoorbeeld dat het gebruik van sociale media voor studiegroepen is toegenomen. Volgens 20% zet men vaker oplossingen in voor online samenwerking tijdens colleges en 14% zag het gebruik van vooraf opgenomen lesmaterialen voor zelfstudie toenemen. Een kleiner aantal respondenten zag het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) toenemen voor monitoring en beoordeling (11%) of voor transcriptie van online colleges (bv. voor slechthorende studenten) (10%).

De blijvende impact van verandering

Opmerkelijk veel respondenten van de onderwijsafdeling denken dat de veranderingen die het gevolg zijn van de coronapandemie een permanent karakter hebben. Zo ziet 44% van hen het intensievere gebruik van sociale media voor studiebegeleidingsgroepen niet meer verdwijnen. Daarnaast zegt 20% van hen dat oplossingen voor samenwerking voor colleges een blijvertje zijn. Minder respondenten denken dat de andere maatregelen permanent zijn, zoals het gebruik van vooraf opgenomen lesmaterialen voor zelfstudie (14%), een groter gebruik van AI voor toezicht houden en beoordeling (11%) of voor transcriptie van online colleges (10%).

Interessant is dat een hoger percentage respondenten van de onderwijsafdeling dan van de IT-afdeling denkt dat een groter gebruik van sociale media voor studiegroepen een permanente onderwijsmethode zal worden (74% vs. 33%). Dit omdat het de toegang tot lesmateriaal en andere informatie vergemakkelijkt. Van de andere kant zeggen meer respondenten van de IT-afdeling dan van de onderwijsafdeling dat oplossingen voor samenwerking voor colleges een blijvende rol in het onderwijs zullen krijgen (23% vs. 13%). De redenen hiervoor zijn de vele mogelijkheden van de gebruikte technologie en de integratie-opties met andere samenwerkingsplatformen. Maar ook de sterk verlaagde licentiekosten en de hoge kwaliteit van de door studenten gebruikte devices, zoals tablets en smartphones, werken mee.

Technologie van de toekomst

Vooruitkijkend naar de komende 5 jaar, denkt ruim de helft (51%) van de respondenten dat het onderwijs blijft evolueren op basis van de maatregelen die men nam als gevolg van de coronapandemie. Zo verwacht 51% van de respondenten dat het gebruik van video tot wasdom zal komen mede dankzij verdere integratie tussen virtuele leerplatformen en video- en transcriptieservices. Dat wordt gevolgd door 44% van de respondenten die zegt dat AI en data-analyse ingezet gaan worden om de vooruitgang en het niveau van studenten te meten. Volgens 41% van hen zullen chatbots in de komende 5 jaar ondersteuning bieden voor studenten. Een derde (33%) van de respondenten zegt ook te denken dat decentralisatie buiten het klaslokaal in de komende 5 jaar zal worden doorgevoerd.

Ruimte voor verbetering

De respondenten zijn overwegend positief over de aanpassingen die men moest maken als gevolg van de coronapandemie. Volgens 30% van hen nam de productiviteit toe en 28% van hen zegt dat studenten zich ‘zeer goed’, en volgens 71% van de respondenten ‘goed’, hebben aangepast aan de veranderingen.

Tegelijkertijd zijn deze veranderingen ook uitdagend; 42% van respondenten zegt dat het moeite kostte om zich aan te passen. Er lijkt ruimte voor verbetering en dit geldt vooral als het gaat om het gevoel voorbereid te zijn op de digitale transformatie. Slechts 13% van de respondenten voelt zich ‘zeer goed’ voorbereid om persoonlijk met de bovengenoemde veranderingen om te gaan. De respondenten van de IT-afdeling hebben er veel meer vertrouwen in dat zij klaar zijn voor deze veranderingen dan hun collega’s van de onderwijsafdeling (respectievelijk 52% en 20%).

Alle respondenten (100%) zeggen dat zij nog ‘iets’ tekortkomen om zich vanuit technologisch oogpunt zelfverzekerd of comfortabel te voelen bij de digitale transformatie. Zo heeft 58% van hen behoefte aan financiële steun om nieuwe dingen te kunnen uitproberen (bijvoorbeeld voor een proof of concept / value). Meer dan de helft (53%) mist de benodigde flexibiliteit in aanbestedingen om gemakkelijk kleine initiatieven te kunnen testen. Bijna de helft (47%) zegt meer hulp van derden nodig te hebben en 37% van de respondenten vraagt om meer opleiding.

Een ander significant verschil is dat respondenten van de IT-afdeling veel vaker dan directeuren of senior managers zeggen dat ze meer hulp van derden nodig hebben (respectievelijk 53%, 39% en 33%). Bijna alle respondenten erkennen dat er culturele veranderingen nodig zijn om de veranderingen door te voeren, zodat de technische aanpassingen door iedereen omarmt worden.

Misschien vind je deze berichten ook interessant